Εκτυπωτικό Κέντρο

Προσωπικό


Άννα Αρκουλάκη

Υπάλληλος ΙΔΑΧ-ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Τυπογραφίας

Τηλέφωνο: 2810393384

e-mail: anna.arkoulaki@uoc.gr

 

Γεώργιος Κοζορώνης

Υπάλληλος ΥΕ Επιμελητών

Τηλέφωνο: 2810393383

E-mail: giorgos.kozoronis@uoc.gr

 

Αιτήματα 

Για αίτημα εκτύπωσης συμπληρώστε την φόρμα: 

https://forms.gle/21uZiKn2dhFy8J4q7

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)