Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2727/09-07-2018 το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έχει ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, επιμέλεια και διεξαγωγή κάθε μορφής εκδηλώσεων του Ιδρύματος, όπως επετειακών εορτών, αναγορεύσεων επιτίμων διδακτόρων, τελετών απονομής υποτροφιών, εγκαινίων κ.λπ..

β) Τη διατήρηση αρχείου εκδηλώσεων και σημαντικών στιγμών του Ιδρύματος (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιοποίηση, αξιοποίηση υλικού).

γ) Την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Ιδρύματος και σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία.

δ) Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του Ιδρύματος (υλικό εκπαιδευτικών εκθέσεων, έκδοση ημερολογίου κ.λπ.).

ε) Τη συλλογή πληροφοριακού υλικού από τα Τμήματα και τη μέριμνα για την ενημέρωση των αντίστοιχων ιστοσελίδων του κεντρικού ιστότοπου Ιδρύματος,

στ) Τις δραστηριότητες του γραφείου τύπου, τη διατήρηση και διαρκή ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου διευθύνσεων φορέων και την εθιμοτυπική αλληλογραφία του ιδρύματος κ.λ.π

 

 

Παναγιώτα Διαμάντη  Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393229

Fax: 2810-393228 

e-mail: diamanti@admin.uoc.gr

 

Ειρήνη Ρογδάκη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 394890

Fax: 2810-394876 

e-mail: rogdaki@rector.uoc.gr

 

Ευγενία Σκουντάκη 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο:  2810 394875

Fax: 2810-394876

e-mail:skountaki@admin.uoc.gr