Τμήμα Μελετών

Αρμοδιότητες

Σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών μελετών για κατασκευές. Σύνταξη αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους. Έλεγχος μελετών που εκπονούνται από τρίτους και μέριμνα για την έγκρισή τους και για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του ιδρύματος. Διατήρηση αρχείου μελετών.


Προσωπικό Ρεθύμνου

Μυγιάκης Αριστοτέλης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

(Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2831077721

e-mail: mygiakis@uoc.gr

 

Πετράκης Ιωάννης
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 28310 77719
e-mail: ipetrakis@uoc.gr
Ο κος Πετράκης να φαίνεται (παράλληλα καθήκοντα) και στο ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πετράκης Ιωάννης

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77719

e-mail: ipetrakis@uoc.gr

(με παράλληλα καθήκοντα στο ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

 

 

 

Προσωπικό Ηρακλείου

Κακουδάκης Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος

(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 2810 393115

e-mail: kakoudakis@uoc.gr 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)