Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας

Αντικείμενο του Τμήματος Γραμματείας Πρυτανείας είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

 

Σπετσίδου Παναγιώτα - Προϊσταμένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 545210

Φαξ: 2810 545212

e-mail: spetsidi@uoc.gr

 

Δαμιανάκη Άννα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο:  2810 545202

Φαξ:  2810 545212

e-mail:  anna.damianaki@uoc.gr

 

Γοργοράπτη Ευαγγελία

(Μόνιμη Υπάλληλος  /Κλάδος  ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77900, 28310 77907

Φαξ: 28310 77909

e-mail: gorgorae@uoc.gr

 

e-mail Γραμματείας: secretary@rector.uoc.gr,

rethsecr@uoc.gr (Ρέθυμνο)

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)