Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων (Ρέθυμνο)

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 240/29-10-1998 αντικείμενο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων είναι: η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η οργάνωση των δημοσίων σχέσεων, η τήρηση της εθιμοτυπίας (εθιμοτυπικές λίστες π.χ. Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Κυβέρνησης, Βουλευτές, Δημάρχους, ΜΜΕ κ.λπ.) καθώς και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Προσωπικό

Ειρήνη Δαφέρμου, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77901

e-mail: dafermoy@admin.uoc.gr

 

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)