Τμήμα Σπουδών

Το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί το σύνδεσμο των ακαδημαϊκών Τμημάτων (Ρέθυμνο – Ηράκλειο) και του Ιδρύματος με το Υπουργείο Παιδείας, ειδικά για θέματα στα οποία το Υπουργείο ασκεί και τον έλεγχο νομιμότητας. Έργο του μεταξύ άλλων, είναι η παρακολούθηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για θέματα προπτυχιακών σπουδών και η ενημέρωση των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.  

 

Ειδικότερα, παρέχει διοικητική υποστήριξη αυτών των τελευταίων για την οργάνωση και λειτουργία προπτυχιακών σπουδών και ευρύτερα διοικητικών θεμάτων που τις αφορούν, παρακολούθηση της τροποποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, μητρώο εργαστηρίων, συντονισμός της δράσης για την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), συντονισμός όλων των διαδικασιών που αφορούν θέματα της φοιτητικής ιδιότητας (εγγραφές, ειδικές κατηγορίες εισακτέων,  κατατακτήριες εξετάσεις, μεταγραφές-μεταφορά θέσης, κτλ.), συντονισμός δράσης για ορισμό μελών σε Επιτροπές (ΣΑΠΕ, ΚΕΕΜ, ΚΕΕ, ΚΕΕΜΕ κτλ).

 

Παράλληλα, το Τμήμα Σπουδών είναι υπεύθυνο για τη Φοιτητική Μέριμνα των Σχολών Ρεθύμνου. Διατυπώνει και υλοποιεί τους όρους και τους κανόνες παροχής σίτισης, στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και ευρύτερα κοινωνικών παροχών για τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος. Διοικητική και οργανωτική υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης των φοιτητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και συνεργασία με το Ιατρείο της Πανεπιστημιούπολης. Συγκεντρώνει, αξιολογεί (σύστημα μοριοδότησης) και υλοποιεί αιτήματα φοιτητών των Σχολών Ρεθύμνου, για κοινωνικές παροχές (σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Ιδρύματος, στέγαση στις φοιτητικές εστίες) ή διεκπεραίωση σχετικών παροχών (στεγαστικό επίδομα). Παρέχει διοικητική και οργανωτική υποστήριξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κτηριακών υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτές.

 

Ενημέρωση κοινού για θέματα προπτυχιακών σπουδών και μέριμνα για την έκδοση ενιαίου οδηγού προπτυχιακών σπουδών, λεπτομερή και συνοπτικού, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

 

Ιστοσελίδα Φοιτητικής Μέριμνας  http://www.merimna.uoc.gr

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

f.merimna-reth@admin.uoc.gr για θέματα Σίτισης, Στέγασης και Αστικής Μετακίνησης,

stegastiko-reth@uoc.gr  για θέματα Στεγαστικού Επιδόματος

 

 

Γαλάτεια Νταναλάκη,  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Σπουδών

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 28310 7 7729

e-mail: ntanalag@uoc.gr

 

Ελισάβετ-Χρυσή Σκουλούδη 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΔΕ/Ειδικότητα  Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης-Οικονομικός Υπάλληλος)

Τηλέφωνο: 28310 7 7946

e-mail:  skouloudi@admin.uoc.gr

 

Νικόλαος Αγριμάκης 

(Μόνιμος υπάλληλος/Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

Τηλ.: 28310 7 7742

Email: nagrimakis@uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)