Σχέδιο Οργανισμού Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε παρακάτω το Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Πανεπιστημίου Κρήτης»

Τελευταία έκδοση (27-ix-2014) του Σχεδίου Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μορφή word.

Τελευταία έκδοση (27-ix-2014) του Σχεδίου Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μορφή word με εμφανείς τις αλλαγές.

 

Δείτε παρακάτω το Σχέδιο Στελέχωσης της νέας Οργανωτικής Δομής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχέδιο Στελέχωσης της νέας Οργανωτικής Δομής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 3/7/2014.

 


Σχόλια - Παρατηρήσεις:

Παρατηρήσεις σχόλια Συλλόγου ΕΤΕΠ Πανεπιστημίου Κρήτης για προσχέδιο οργανισμού.

Επιστολή Συλλόγου ΕΤΕΠ Πανεπιστημίου Κρήτης με επισημάνσεις επί του Σχεδίου Οργανισμού.

Παρατηρήσεις Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μ. Κ.Τσιλιμπάρη επί του Σχεδίου Οργανισμού.

Σχόλια από Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων επί του Σχεδίου Οργανισμού.

Παρατηρήσεις της Καθηγήτριας κ. Λ. Αθανασάκη (μελλοντικής κοσμήτορος της ΦΛΣ) και της Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, Καθηγήτριας κ. Α. Καστρινάκη για το Σχέδιο Οργανισμού.

Πρόταση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων για το οργανόγραμμα.

Προσθήκες - Διορθώσεις των Συλλόγων ΕΔΙΠ και ΕΕΠ για το Σχέδιο Οργανισμού.

Σχόλια του αναπληρωτή καθηγητή Αλέξη Καλοκαιρινού, μέλους του Συμβουλίου, επί του προσχεδίου του Οργανισμού: [1] Γενικές παρατηρήσεις.

Σχόλια του αναπληρωτή καθηγητή Αλέξη Καλοκαιρινού, μέλους του Συμβουλίου, επί του προσχεδίου του Οργανισμού: [2] Ειδικές παρατηρήσεις.

Σχόλια του αναπληρωτή καθηγητή Ψυχοφυσιολογίας, κ. Ανδρέα Καστελλάκη, επί του προσχεδίου του Οργανισμού_3_8_2014.

Πρόταση Πέτρου Λυμπεράκη, υπαλλήλου ΙΔΑΧ του ΜΦΙΚ, επί του προσχεδίου του Οργανισμού.

Θέση Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Ηρακλείου για το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ.

Πρόταση Ε. Τζανάκη, Γ. Αποστολάκη, Μ. Βιτσαξάκη και Αικ. Λενάκη, υπαλλήλων του Τμήματος Βιβλιοθήκης-Ηράκλειο, για το προσχέδιο Οργανισμού.

Πρόταση Γρηγόρη Τζανοδασκαλάκη, μέλους ΕΤΕΠ, για το προσχέδιο Οργανισμού σχετικά με τη Βιβλιοθήκη.

Σχόλια του αναπληρωτή καθηγητή Αλέξη Καλοκαιρινού και μέλους του Συμβουλίου, στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Ανακοινώσεις - Αποφάσεις - Ψηφίσματα :

Απόφαση 287ης Συνέλευσης Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ψήφισμα Συνέλευσης Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (2/7/2014).

Ανακοίνωση ΔΣ Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων Σχολής Επιστημών Αγωγής_Σχολής Κοινωνικών Επιστημών_Συλλόγου ΔΠ Ρεθ._Συλλόγου ΕΤΕΠ του ΠΚ.