Κανονισμοί

Διαδικασία για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλευτικών Επιτροπών

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Κανονισμός Ακαδημαϊκού Επισκέπτη

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας

Κανονισμός Διάθεσης Προϊόντων για τη «Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας»

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Kανονισμός Χρηματοδότησης – Εσωτερικός Κανονισμός Συστήματος Αξιολόγησης Έρευνας

Κανονισμός Υποτροφιών

Κανονισμός για τη μεταδιδακτορική έρευνα

Εσωτερικός Κανονισμός Φοιτητικών Κατοικιών

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.)

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτιστικού Στεκιού