ΜΟ.ΔΙ.Π

Η σημερινή σύνθεση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου έχει ως εξής:

 

1. κ. Τζανάκης Κων/νος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (Πρόεδρος).

 

2. κ. Αναστασιάδης  Σπύρος,  Καθηγητής του Τμήματος Χημείας.

 

3. κ. Καρδάσης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής.

 

4. κ. Τζαβάρας Ιωάννης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

 

5. κ. Μιχελιδάκη Εύα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού στο Ηράκλειο ως τακτικό μέλος, και ως αναπληρωματικό, η κ. Ανδριανάκη Μαρία, εκπρόσωπος του Συλλόγου ΕΤΕΠ.

 

6. κ. Βελεγράκη Ελένη, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, ως εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, με αναπληρωματικό μέλος τον  κ. Κουναλάκη Εμμανουήλ, φοιτητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Οι σύλλογοι μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο.

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου.