Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη» 1999

 

στον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής

 

Ελευθέριο Οικονόμου

 

Ελευθέριο Οικονόμου

 

 

 

στον Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 

Βασίλειο Κάλφα

 

Βασίλειο Κάλφα