Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" 2015-2016

στον Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Νικόλαο Χρ. Σταμπολίδη


κ.Χρ.Σταμπολίδη