Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΗΧΩΡΙΔΗ» 2012-2013

στον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

      Δημήτρη  Γεωργόπουλο

 


Γεωργόπουλος