Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" 2017 - 2018

στον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας

Γεώργιο Παναγή

Γεώργιος Παναγής

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
 (75)