Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη» 2001

 

στον Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης

          

Νικόλαο Χατζηνικολάου

 

Νικόλαο Χατζηνικολάου

 

 

στην Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Σουζάνα Παπαδοπούλου

 

 

Σουζάνα Παπαδοπούλου