Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ