ΕΚΛΟΓΗ  ΠΡΥΤΑΝΗ

Πρόσκληση

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποβολή

Έντυπο υπόδειγμα υποβολής υποψηφιότητων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποψηφιότητες

Κατατεθειμένες Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2024 – 2028

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΜΕΛΗ

Προκήρυξη

Πλήρης προκήρυξη εκλογών για εσωτερικά μέλη

Αίτηση

Έγγραφα & πληροφορίες για την κατάθεση υποψηφιότητας

Απόφαση

Απόφαση Συγκρότησης Εφορευτικής Επιτροπής

Κατάλογος

Ονομαστικός Εκλογικός Κατάλογος Μελών Δ.Ε.Π.

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες με βιογραφικά σημειώματα

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα και πρακτικά εκλογών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΜΕΛΗ

Πρόσκληση

Πλήρης πρόσκληση ανάδειξης για εξωτερικά μέλη

Αίτηση

Πληροφορίες για την κατάθεση υποψηφιότητας

Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες εξωτερικων μελών Συμβουλίου Διοίκησης

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα των εξωτερικών Μελών

Ανακοινωσεις

Αποτελέσματα για την ανάδειξη Πρύτανη

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Συμβουλίου Διοίκησης ανέδειξε ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης  τον Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη. Δείτε εδώ τη σχετική...

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης

Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη του Συμβούλιο Διοίκησης. Δείτε εδώ την Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου...

Αποτελέσματα εκλογών Εσωτερικών Μελών

Αποτελέσματα και πρακτικά εκλογής για την  ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης Δείτε εδώ τα τελικά αποτελέσματα. Δείτε...

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας σχετικά με  τη Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των...

Υποψηφιότητες

Αλφαβητικός Πίνακας των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για τις θέσεις των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δείτε εδώ το πλήρες...

Κατάλογος

Εκλεκτόρων κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκλογών ανάδειξης των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καθηγητές/τριες πρώτης...

Απόφαση

Ανάρτηση Απόφασης Συγκρότησης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης Περισσότερες...