ΦΕΚ Εκλογής Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Δείτε το ΦΕΚ (διόρθωση σφάλματος) εδώ

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Δείτε την Πράξη εδώ

 

ΦΕΚ Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε εδώ

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο 9 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την τετραετία 2024 – 2028

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 9 Απριλίου 2024, η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάδειξη του Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Η διαδικασία ξεκίνησε με την παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης 2024-2028 του Πανεπιστημίου Κρήτης (δείτε εδώ ) και των προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων με τους αντίστοιχους τομείς ευθύνης (δείτε εδώ ), από τον υποψήφιο για το αξίωμα του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης που ακολούθησε στα μέλη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ακολούθησε η αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου για το αξίωμα του Πρύτανη και των προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μυστική ψηφοφορία.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εντεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης (με 9 ψήφους υπέρ και 2 λευκά ) ανέδειξε ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για την τετραετία 2024 – 2028, τον Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Δείτε το ΦΕΚ συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης εδώ