Αποτελέσματα

Αποτελέσματα και πρακτικά εκλογής για την  ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε εδώ τα τελικά αποτελέσματα.

Δείτε εδώ το πρακτικό εκλογής.

Δείτε εδώ το πρακτικό καταμέτρησης ψήφων.

Δείτε εδώ την διαβίβαση πρακτικών_καταμέτρησης και εκλογής