Υποψηφιότητες

1. Υποψηφιότητα Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προτεινόμενοι Αντιπρυτάνεις. Δείτε εδώ τον κατάλογο.

Προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης 2024 ‐ 2028. Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.