Απόφαση

Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Απόφαση της υπ’ αριθμ. 510ης/18-01-2024 Συνεδρίασης της Συγκλήτου για την Συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατεβάστε εδώ την απόφαση.