Τεχνική Υποστήριξη

Οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς».

 

Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου.

 

Οι ψηφοφόροι λαμβάνουν στον ιδρυματικό τους λογαριασμό (xxxx@uoc.gr) μήνυμα με το οποίο καλούνται να ψηφίσουν. Οι ψηφοφόροι που δεν γνωρίζουν τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού τους λογαριασμού, θα πρέπει να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (helpdesk@uoc.gr & 2810-393312) προκειμένου να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης.

 

Το μήνυμα που θα λάβουν οι ψηφοφόροι περιέχει σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο ψηφιακό παραπέτασμα το οποίο θα ενεργοποιηθεί όταν η εφορευτική επιτροπή εκκινήσει την ψηφοφορία.

 

Στην οθόνη του ψηφοφόρου θα εμφανιστεί ένα εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα, την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και την υποβολή του ψηφοδελτίου. Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά στην υποβολή του ψηφοδελτίου.

 

Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να ψηφίσουν εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος και λαμβάνουν ψηφιακή απόδειξη της συμμετοχής τους.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μπορείτε να καλέσετε τον προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Κωνσταντίνο Ανδρουλάκη στο τηλέφωνο 281039 3308 ή στο κινητό 6973961929.