Εκλεκτόρων κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκλογών ανάδειξης των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές/τριες Καθηγητές/τριες, Επίκουροι Καθηγητές/τριες , Επίκουροι Καθηγητές /τριες επί θητεία και υπηρετούντες Λέκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο.