Αλφαβητικός Πίνακας των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για τις θέσεις των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε εδώ το πλήρες άρθρο.