Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας

σχετικά με  τη Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου.

Δείτε εδώ την απόφαση.