για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.