Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη του Συμβούλιο Διοίκησης.

Δείτε εδώ την Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.