Υποψηφιότητα Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προτεινόμενοι Αντιπρυτάνεις. Δείτε εδώ τον πλήρη κατάλογο των προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων και σχετικών τομέων ευθύνης

Προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης 2024 ‐ 2028. Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.