Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Συμβουλίου Διοίκησης ανέδειξε ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης  τον Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη.

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.