Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Σκοπός του ΜΦΙΚ είναι η έρευνα για το περιβάλλον της Κρήτης, της Ελλάδας και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εµπλουτισµός συλλογών και αρχείων σχετικών µε το περιβάλλον της περιοχής δράσης του και τέλος η περιβαλλοντική εκπαίδευση

register image

Μουσείο Ιατρικής

Tο όραμα του Μουσείου Ιατρικής στο Ηράκλειο, σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στη λογική μιας ευρύτερης αντίληψης για τον άνθρωπο και τη σχέση του με την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας γενικότερα. Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα υποδειγματικό κέντρο διαφύλαξης, έρευνας και προβολής της Ιστορίας της Ιατρικής, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ιδίως με την ολοκλήρωση της μουσειολογικλής μελέτης.
Η ίδρυση του Μουσείου υπήρξε κοινή προοπτική τόσο της Ιατρικής Σχολής όσο και του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πρωτεργάτες υπήρξαν ο ιατρός Εμμανουήλ Δετοράκης και ο καθηγητής Οφθαλμολογίας Ιωάννης Τσαμπαρλάκης. Το έργο της δηµιουργίας του Μουσείου υποστηρίχθηκε θερµά από τις οικογένειες των υγειονοµικών αλλά και των εθελοντών που συνένωσαν τις δυνάµεις τους για την υλοποίηση του οράµατος. Το Μουσείο είναι εγκατεστημένο στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από την Ιατρική Σχολή για τη µόνιµη έκθεση, τις συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις του.

register image

Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας

register image

Το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Ο Όµηρος στην Κρήτη, είναι το πρώτο µουσείο αρχαιολογικού χώρου στην Κρήτη. Μολονότι µικρότερο σε µεγέθος, είναι αντίστοιχο µε εκείνα της Ολυµπίας, των Δελφών και της Βεργίνας. Δηµιουργήθηκε για να στεγάσει τα αποτελέσµατα των ανασκαφών που διενεργούνται εδώ και τριάντα χρόνια στην αρχαία πόλη της Ελεύθερνας

Μουσείο Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλµατος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε) του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στο πεδίο έρευνας και µελέτης των τεκµηρίων της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της ιστορίας του επαγγέλµατος του/της εκπαιδευτικού διαχρονικά και για την συστηµατικότερη και αποτελεσµατικότερη διδασκαία της ιστορίας και του πολιτισµού στο ελληνικό σχλείο σήµερα.

register image

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)