Εμπειρίες Erasmus+ εισερχόμενου προσωπικού

Stefano Meschini - Training

Stefano Meschini, Coordinator
Economic Department for Personnel 
University of Tuscia
Viterbo, Italy
25-28 June, 2019, Rethymnon

  I did the Erasmus staff training the last week of June 2019 at the University of Crete-Retymnon.

Περισσότερα...