Τετάρτη, Ιουλίου 24, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Διεθνής Κινητικότητα

Το Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ξεκίνησε πιλοτικά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και συνεχίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία και προοπτική. Σύμφωνα με το ΙΚΥ, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού: «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.».

Στο πλαίσιο του ανωτέρου προγράμματος προβλέπεται η κινητικότητα φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου), διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+ (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) και εταίρων (τρίτων χωρών, εκτός Ευρώπης), ξεκινώντας την ακαδημαϊκή συνεργασία με ΑΕΙ όλου του πλανήτη (βλ. αναρτημένο πίνακα κατανομής προϋπολογισμού).

Η κινητικότητα αφορά σπουδές και πρακτική άσκηση (από το 2018), διδασκαλία και επιμόρφωση.

  • Για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς τις χώρες Εταίρους, θα πρέπει το ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υπογράψει Συμφωνία (Inter-institutional Agreement) με το Ίδρυμα στη χώρα Εταίρο. Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.
  • Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών είναι από 3 έως 12 μήνες και του προσωπικού από 5 ημέρες έως 2 μήνες αντίστοιχα.
  • Τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση «Διεθνής Κινητικότητα», θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις πιστωτικές μονάδεςπου αποκτούν οι φοιτητές όσο βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες Εταίρους ή στην Ελλάδα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε τα αρχεία που επισυνάπτονται στη θεματική ενότητα «Διεθνής Κινητικότητα» ή επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του ΙΚΥ (βλ. https://www.iky.gr/el/diethnhs-kinhtikothta-gia-foithtes-kai-proswpiko-anwtaths-ekpaideyshs).

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ