Κριτήρια 
A/A ΑΕΙ Εξωτερικού Αντικείμενο
Συνεργασίας (Εκτός
Erasmus)
Έναρξη Συμφωνίας Ημ/νια καταχώρησης
41 York University, Canada, USA ΑΝΤΑΛΑΛΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS) 2018 2024-01-23 15:10:12
40 School of Science, Dept of Physics,Westlake University ΑΛΛΟ 01/10/2021 2023-04-27 17:16:06
University of York 2018
University of York 2018
University of York 2018
39 UNIVERSITY OF TWENTE ΑΛΛΟ 2023-04-25 13:54:02
Federal University of ABC 10/2/2023
University of Texas Medical Branch at Galveston 12/1/2023
38 California State University ΑΛΛΟ 2023-04-25 13:34:02
Khachatur Abovan Armenian State Pedagogical University 15/12/2022
University of South Alabama 1/4/2023
Universite Grenoble Alpes 6/9/2022
Ιnstitute of Experimental Medicine CAS 21/10/2022
Shanghai Andersen Paradise Co Ltd 18/5/2018
Shanxi Medical University 22/12/2018
37 Dipartamento di Scienze Univerista di Roma Tre ΠΜΣ 12/11/2021 2023-04-25 11:44:13
36 Dept of Chemistry - University of Helsinki ΠΜΣ 16/04/2021 2023-04-25 11:41:02
35 Faculty of Science and Technology (TNW)-Univeristy of Twente ΠΔΣ 11/02/2022 2023-04-25 10:15:17
34 Physics and Astronomy, University of Southampton ΠΔΣ 27/09/2019 2023-04-25 10:04:36
33 School of Physics and Astronomy, University of St. Andrews ΠΔΣ 27/09/2019 2023-04-25 10:01:30