Κυριακή, Απριλίου 11, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγές

Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020 μετά από τη Δήλωση Πολιτικής Erasmus που υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). 

 

Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το ERASMUS+ είναι το  πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο κατά 40%, και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP/ Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον οδηγό Erasmus+.

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το πρόγραμμα Erasmus+: 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης