Δευτέρα, Οκτωβρίου 26, 2020

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού

Το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στην επίτευξη:

  • των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου της που αφορά την εκπαίδευση
  • των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σημείων αναφοράς της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)
  • του στόχου της ανάπτυξης ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό και
  • της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες τρεις βασικές δράσεις:

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_enκαθώς και τον ιστότοπο της Εθνικής Μονάδας του Προγράμματος  Erasmus+ στην Ελλάδα (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών): http://www.iky.gr/erasmusplus

Για Συντονιστές Τμημάτων:

 
  
Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για διδασκαλία ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
  
Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε προσωπικό επιχειρήσεων να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού για σκοπούς διδασκαλίας δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο. Παρακαλούμε δείτε τη σχετική προκήρυξη, οδηγίες, κριτήρια και τα σχετικά έντυπα:
 
 
 
 

Erasmus+ Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού με αναπηρία

 

amea

Επισήμανση

Σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία του ΙΚΥ: όσον αφορά την παραμονή στο Ίδρυμα Υποδοχής για περίοδο μεγαλύτερη αυτής των τριών ημερών, το ποσό της επιχορήγησης δε δύναται να αυξηθεί, μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας.

 
 
 
Οι διδάσκοντες που επιθυμούν να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ για Επιμόρφωση παρακαλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2xRP0N5https://bit.ly/2xRP0N5
  
-> Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες που αφορούν την κινητικότητα για διδασκαλία: 
                        - Για Ρέθυμνο, πατήστε εδώ.
                       - Για ΣΘΕΤΕ -Ηράκλειο, πατήστε εδώ.
                      - Για Ιατρική -Ηράκλειο, πατήστε εδώ.
 
 
 Προκηρύξεις παλαιότερων ετών
 
 
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης