Δευτέρα, Ιουλίου 04, 2022

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Χρηματοδότηση για πρακτική

 

Χρηµατοδοτικοί Κανόνες Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-2023

 

Σας ενηµερώνουµε ότι:

  1. Η κινητικότητα των φοιτητών για πρακτική άσκηση (SMP) θα χρηµατοδοτηθεί για 3 ή 4 µήνες, ανάλογα µα τα διαθέσιµα κονδύλια.
  2. Οι φοιτητές που έχουν µετακινηθεί στο παρελθόν µε το πρόγραµµα Erasmus έχουν χαµηλή προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση.

Τα αιτήµατα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα θα εξετάζονται κατά περίπτωση, µόνο εφόσον προκύψουν διαθέσιµα κονδύλια.

 

Α) ΝΕO: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS  ΚΑΙ ΧΩΡΏΝ ΕΤΑΙΡΩΝ* (Διεθνής Κινητικότητα) 

 Η νέα διεθνής  διάσταση στη Δράση ΚΑ131 Erasmus+ 

  • προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε φοιτητές και προσωπικό, να έχουν μια διεθνή εμπειρία καθώς και να αποκτήσουν δεξιότητες του μέλλοντος.
  • επιτρέπει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τις χώρες του προγράμματος να εγκαθιδρύσουν μακροχρόνιες βιώσιμες διεθνείς συνεργασίες με ιδρύματα των Χωρών Εταίρων.

Συμπληρωματική Ενίσχυση για Φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες  2021-2022  (Προυποθέσεις)  - ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

Β)  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS 2022-2023 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 

 ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΕΣ

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Λουξεμβούργο 

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14  (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο*) 

670

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο 
κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5  (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 

620

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

570

 

Οι μετακινούμενοι προς Η.Β. που θα χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο 2021 θα λάβουν αυτό το ποσό. Οι μετακινούμενοι που θα χρηματοδοτηθούν από τα Σχέδια 2019 ή 2020 θα λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση τον πίνακα που έχει αναρτηθεί εδώ:  https://www.uoc.gr/intrel/images/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%AC_2020-21.pdf 

 

Συμπληρωματική Ενίσχυση για Φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες  2022-2023  (Προυποθέσεις) 

 

Επιχορήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Η επιχορήγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών και του προσωπικού στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.οδηγίες

ΦΕΚ Ν 4452-17 υγειονομική  περίθαλψη φοιτητή και αναπηρίες

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  2021-2022 (ΑΜΕΑ) 

 

Συμπληρωματική Ενίσχυση για Φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς  Ομάδες  2021-2022 (Προυποθέσεις) 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης