Τετάρτη, Ιουλίου 24, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Διαδικασία μετακίνησης για πρακτική

1. Αίτηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 

Η προκήρυξη για αιτήσεις με το πρόγραμμα Erasmus+ ανακοινώνεται κάθε χρόνο περίπου αρχές Φλεβάρη.

Η προκήρυξη για αιτήσεις με το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω Ομίλων ανακοινώνεται κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου. 

Συστήνεται, ει δυνατό, η αναζήτηση φορέα να ξεκινήσει πριν από την ανακοίνωση των ηµεροµηνιών υποβολής των αιτήσεων.

Μπορείτε να συµβουλευτείτε τη λίστα µε τους προτεινόµενους φορείς που έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας τουΤµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων.

* Σημείωση για την Ιατρική Σχολή: για πρακτική άσκηση σε κλινικές, υπάρχουν συμφωνίες με συγκεγκριμένα ιδρύματα και συχνά ο διαχωρισμός σπουδές/πρακτική είναι τυπικός. Στη λίστα με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, όπου αναγράφεται "traineeship" το ίδρυμα προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη επιλέξιµοι φορείς για πρακτική άσκηση:

 • Τα θεσµικά όργανα και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπεριλαµβανοµένων των εξειδικευµένων µονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • Οργανισµοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράµµατα της Ε.Ε. (µε στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συµφερόντων ή /και διπλής χρηµατοδότησης).

Περισσότερες πληροφορίες στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης:

Σχολές του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο: κ. Ειρήνη Απανωμεριτάκη, E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Τηλ.: 28310 77723
Σχολή Θετικών & Τεχνολ. Επιστηµών: κ. Eυγενία Σκουντάκη, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Τηλ. 2810 393180
Ιατρική Σχολή : Στέλλα Μελίνα Βασιλάκη, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ.: 2810 394010

 • Συµβουλεύεστε τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο-Συντονιστή Erasmus του Τµήµατός σας για την πρακτική άσκηση, προκειµένου να σας δώσει κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες.
 • Καταλήγετε στους φορείς προτίµησής σας και αποστέλλετε βιογραφικό σηµείωµα στην αγγλική γλώσσα (CV), ζητώντας τους να σας δεχτούν για  πρακτική άσκηση, για την οποία δεν υποχρεούνται να σας πληρώσουν ή να σας ασφαλίσουν, εάν δεν το επιθυµούν.
 • Αναζητήστε στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων την αίτηση που θα υποβάλλετε µόνο ηλεκτρονικά, έχοντας έτοιµα σε µορφή pdf τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αρχή της online αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό να σχετίζεται µε το αντικείµενο σπουδών του φοιτητή στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.

Μετά το πέρας της προκήρυξης, οι αιτήσεις αποστέλλονται στους αρµόδιους Συντονιστές των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων, οι οποίοι θα προβούν σε µοριοδότηση και έγκριση/απόρριψη των αιτήσεων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κριτήρια επιλογής, και θα στείλουν τα αποτελέσµατα (δηλ. µε βάση τη µοριοδότηση γίνεται κατάταξη) στα Τµήµατα ∆ιεθνών Σχέσεων.

Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων, ανά Τµήµα.

Επισηµαίνουµε ότι, παρά την έγκριση της µετακίνησής σας από τους Συντονιστές, η χρηµατοδότησή της σχετίζεται µε τα ταµειακά διαθέσιµα του προγράµµατος. Τα διαθέσιµα κονδύλια του προγράµµατος θα κατανεµηθούν στα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα. Για τη χρηµατοδότηση των µετακινήσεών σας, ακολουθείται η σειρά κατάταξης.


2. Αίτηση στο Ίδρυμα Υποδοχής

Μόλις  ανακοινωθεί η έγκριση της µετακίνησής σας:

 • Επικοινωνείτε με το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων, για να επιβεβαιώσετε τη συµµετοχή σας. Ακυρώσεις σε µεταγενέστερο στάδιο µπορούν να γίνουν µόνο για σοβαρό λόγο και τουλάχιστον 2 µήνες από την ηµεροµηνία αναχώρησης.
 • Αν δεν έχετε προβεί σε αναζήτηση φορέα ως τώρα, ξεκινήστε να αναζητάτε φορέα πρακτικής άσκησης να σας δεχτεί και αποστείλτε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ως την προθεσμία που ανακοινώνεται στην προκήρυξη) την έγκριση που λάβατε από το φορέα που θα μετακινηθείτε. 
 • Αναλογα με το  εξάμηνο στο οποίο θα μετακινηθείτε  και  μετά από συνεννόηση με την υπεύθυνη διαχειρίστρια του προγράμματος για το Τμήμα σας, συµπληρώνετε και αποστέλλετε τη Συµφωνία για την Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement) στο Φορέα Υποδοχής, για να συµπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της πρακτικής άσκησης που θα σας προσφέρουν (ηµεροµηνίες διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, ώρες εργασίας, πρόγραµµα, καθήκοντα). Έπειτα το προωθείτε στον Συντονιστή Erasmus του Τµήµατός σας, προκειµένου να το εγκρίνει και να το υπογράψει.
 • Καταθέτετε στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων το Learning Agreement υπογεγραµµένο από όλα τα µέρη (δηλαδή τον ενδιαφερόµενο, το Ίδρυµα Αποστολής και το φορέα υποδοχής).

 

3. Πριν την αναχώρηση

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισµού για το Πρόγραµµα Erasmus+. Καταβάλλει, µέσω του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε κάποιες µετακινήσεις υποτροφία Erasmus. Είτε σας καταβληθεί υποτροφία, είτε όχι, είναι απαραίτητο να προσκοµίσετε τη Σύµβαση Επιχορήγησης και τα  δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

 • Τουλάχιστον δύο µήνες πριν την αναχώρησή σας, επικοινωνείτε με το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων για να παραλάβετε όλα τα απαραίτητα έντυπα και να ενημερωθείτε για τη συµπλήρωσή τους. Εάν οργανωθεί συνάντηση για ενηµέρωση και παράδοση αυτών των εντύπων, είναι σηµαντικό να παρευρεθείτε!
 • Συµπληρώνετε τη Σύµβασή σας µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, την οποία µελετάτε προσεκτικά και την επιστρέφετε στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων  (ηλεκτρονικές υπογραφές είναι δεκτές). Σε αυτήν περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώµατά σας κατά τη διάρκεια της µετακίνησής σας. Χωρίς αυτή τη σύµβαση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, δεν είναι εφικτή η καταβολή της υποτροφίας σας.
 • Η σύμβαση συμπληρώνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ .  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόµα και αν δεν λάβετε υποτροφία (zero grant Erasmus students) οφείλετε να προσκοµίσετε τη σύµβαση ΠΡΙΝ αναχωρήσετε.

 • Μεριµνήστε για την ασφάλισή σας ΠΡΙΝ τη µετακίνησή σας, όπως αναφέρεται στη Σύµβαση που θα σας δοθεί (ασφάλιση υγείας από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, ασφάλιση προσωπικού ατυχήµατος και ασφάλιση αστικής ευθύνης).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της πρακτικής σας.

  • Υποχρεούστε να πραγµατοποιήσετε διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς σας (OLS) στην κύρια γλώσσα εκπόνησης της πρακτικής άσκησής σας ή στη γλώσσα της χώρας υποδοχής σας (εκτός αν ο προορισµός σας είναι η Κύπρος ή η γλώσσα εργασίας σας είναι τα ελληνικά). Θα σας σταλεί σχετικό αυτοµατοποιηµένο e-mail. Ο δικαιούχος ενδείκνυται να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας εργασίας και κατά προτίµηση και της γλώσσας της χώρας στην οποία θα µετακινηθεί για πρακτική άσκηση.

 

4. Άφιξη στο Ίδρυμα Υποδοχής

 • Τυχόν Αίτηση για παράταση πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων τουλάχιστον ένα µήνα πριν το τέλος της αρχικής περιόδου Erasmus και αφού έχετε εξασφαλίσει γραπτώς τη σύµφωνη γνώµη από το Ίδρυµα Υποδοχής σας.
 • Για τυχόν αλλαγή του αρχικού σας προγράµµατος για πρακτική άσκηση, πρέπει να συµπληρώσετε σωστά το έντυπο “Learning Agreement-DURING THE MOBILITY”, αναγράφοντας όλες τις αλλαγές που προτίθεστε να κάνετε στο αρχικό σας Learning Agreement (υπάρχουν συγκεκριµένα πεδία που συµπληρώνονται σε περίπτωση αλλαγών). Ακολούθως, πρέπει να υπογραφεί από το Φορέα και να το στείλετε στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαδικασία αποστολής/έγκρισης των αλλαγών σας πρέπει να ολοκληρωθεί αµέσως µόλις διαπιστωθεί τυχόν αλλαγή στο πρόγραµµα της πρακτικής άσκησής σας.

 • Πριν την επιστροφή σας, ζητήστε από το φορέα υποδοχής σας να σας συµπληρώσει/υπογράψει/σφραγίσει το επίσηµο έντυπο βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement - AFTER the mobility), ακολουθώντας ως πρότυπη τη µορφή που περιγράφεται στο Learning Agreement σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να αναγράφονται οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης/λήξης της πρακτικής σας άσκησης στο φορέα εξωτερικού, µε ηµεροµηνία υπογραφής την τελευταία ηµέρα της κινητικότητας. Χωρίς αυτά, δεν είναι εφικτό να σας καταβληθεί το υπολειπόµενο 20% της υποτροφίας, το οποίο σας παρακρατήθηκε.

 

5. Μετά την επιστροφή

 • Αµέσως µετά την επιστροφή σας από το εξωτερικό και εντός ενός µήνα µετά τη λήξη της περιόδου Erasmus, λαµβάνετε ένα αυτοµατοποιηµένο e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, για να συµπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο οφείλετε να υποβάλλετε (EU SURVEY -MOBILITY TOOL).
 • Υποχρεούστε να πραγµατοποιήσετε τη δεύτερη διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς σας (OLS). Θα σας σταλεί σχετικό αυτοματοποιημένο e-mail.
 •  Παραδίδετε ή αποστέλλετε το Learning Agreement AFTER the mobility/ βεβαίωση που σας έδωσε ο φορέας του εξωτερικού.
 • Τέλος, ενηµερώνεστε από το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων για τη διαδικασία αναγνώρισης της πρακτικής που ολοκληρώσατε.

 

 

Checklist

Πριν φύγω:

 1. Application online (+δικαιολογητικά) 
 2. Έγκριση από το Τμήμα μου 
 3. Αποδοχή από το φορέα υποδοχής
 4. Learning Agreement, σε συνεργασία με το Συντονιστή μου 
 5. Αντίγραφο Ασφάλισης 1) ΕΚΑΑ ή ιδιωτική, 2) αστική ευθύνη και 3) προσωπικό ατύχημα.
 6. Σύμβαση Επιχορήγησης  (+ υπ.δήλωση ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ).
 7. Γλωσσικό Τεστ αξιολόγησης και εκμάθηση/ εξάσκηση στη γλώσσα διδασκαλίας ή την ιδιαίτερη γλώσσα της χώρας υποδοχής

 

Μόλις φτάσω:

 1. Άφιξη στο φορέα υποδοχής και συνάντηση με τον υπεύθυνο της πρακτικής μου-> αν χρειάζεται κάνω αλλαγές και τις γνωστοποιώ

 

Στην επιστροφή:

 1. Learning agreement AFTER the mobility, μετά τη λήξη της πρακτικής μου και πριν την αναχώρηση
 2. Τελικό γλωσσικό τεστ αξιολόγησης. 
 3. Συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής Έκθεσης Συμμετέχοντα ("EU Survey") 
 4. Πιστοποιητικό Αναγνώρισης και διαδικασία αναγνώρισης πρακτικής/ ή βεβαίωση πρακτικής αν είμαι απόφοιτος

 

erasmus

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ