Τετάρτη, Ιουλίου 24, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

poster2

 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ξεκίνησε πιλοτικά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και συνεχίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία και προοπτική. Σύμφωνα με το ΙΚΥ, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού: «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.».

Στο πλαίσιο του ανωτέρου προγράμματος προβλέπεται η κινητικότητα φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου), διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+ (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) και εταίρων (τρίτων χωρών, εκτός Ευρώπης), ξεκινώντας την ακαδημαϊκή συνεργασία με ΑΕΙ όλου του πλανήτη (βλ. αναρτημένο πίνακα κατανομής προϋπολογισμού). Η κινητικότητα αφορά σπουδές και πρακτική άσκηση (από το 2018), διδασκαλία και επιμόρφωση.

Για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς τις χώρες Εταίρους, θα πρέπει το ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υπογράψει Συμφωνία (Inter-institutional Agreement) με το Ίδρυμα στη χώρα Εταίρο. Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.

Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών είναι από 3 έως 12 μήνες και του προσωπικού από 5 ημέρες έως 2 μήνες αντίστοιχα.

Τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση «Διεθνής Κινητικότητα», θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις πιστωτικές μονάδεςπου αποκτούν οι φοιτητές όσο βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες Εταίρους ή στην Ελλάδα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε τα αρχεία που επισυνάπτονται στη θεματική ενότητα «Διεθνής Κινητικότητα» ή επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του ΙΚΥ (βλ. https://www.iky.gr/el/diethnhs-kinhtikothta-gia-foithtes-kai-proswpiko-anwtaths-ekpaideyshs).

Η δράση Διεθνούς Κινητικότητας συμβάλει στη:

  • Συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Χώρες Εταίρους και αντανακλά τους στόχους, τις προτεραιότητες και αρχές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης και στήριξη των Ευρωπαϊκών Ανώτατων Ιδρυμάτων στα πλαίσια του  διεθνούς ανταγωνισμού.
  • Ενίσχυση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στα Ανακοινωθέντα: “Increasing the impact of EU Development Policy. an agenda for change” και "European Higher Education in the World".
  • Ενίσχυση της διεθνοποίησης, της ποιότητας, της ίσης πρόσβασης και του εκσυγχρονισμού των Ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης προς τα ιδρύματα εκτός Ευρώπης με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και στόχων που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, την εθνική κυριαρχία, την κοινωνική συνοχή, την ισότητα, τη σωστή γεωγραφική ισορροπία και διαφοροποίηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε φοιτητές με χαμηλό οικονομικο-κοινωνικό υπόβαθρο και σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες.
Προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και συνεργασίας με τις Χώρες Εταίρους στο πλαίσιο της νεολαίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ): «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προγράμματα Erasmus+, οι διαδικασίες και οι επιχορηγήσεις για το σύνολο των μετακινήσεων, δηλαδή από αλλά και προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πραγματοποιούνται από κονδύλια που έχει λάβει το Ίδρυμά μας και με τη συμβολή του Eιδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Παρόλο που το πρόγραμμα Erasmus+/ICM ξεκίνησε μόλις το 2015, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει αρκετές δι-ιδρυματικές συνεργασίες με χώρες εκτός της Ε.Ε. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στο Ίδρυμά μας η δυνατότητα να επενδύει σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να ενισχύει την εξωστρέφεια εκτός των χωρών της Ε.Ε. Επίσης, οι συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί αφενός μεταξύ ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης κι αφετέρου με τα αντίστοιχα συνεργαζόμενα ΑΕΙ συμβάλλουν στη συνεχώς αυξανόμενη συγγραφή εκπαιδευτικών και ερευνητικών προτάσεων και στην ανταλλαγή διδακτικών μεθόδων κι εργαλείων.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει (ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16) στη Δράση της Διεθνούς Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος (E.E.) και Χωρών Εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ .

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Εταίροι

 

 

Οδηγίες για την υποβολή σχεδίων 2022

Oδηγίες για την υποβολή σχεδίων 2020

 

 Γενικές οδηγίες

 

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2022-2025

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις παραπάνω 2 προκηρύξεις (προς U. of Pretoria) προσωπικού και φοιτητών έως και 31.5.2024, 11.59 μμ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:  Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις παραπάνω 2 προκηρύξεις (προς U. of Pretoria) φοιτητών έως και 05.06.2024, 2.30 μμ.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:  Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις παραπάνω 2 προκηρύξεις (προς U. of Pretoria) προσωπικού έως και 06.06.2024, 11.59 μμ.

 

 

 

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2019-2022

 

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2020-2023

 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑ107: Erasmus+ International Credit Mobility: Handbook for Higher Education Institutions, 2018-2020

 

          ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ: 
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ