Κριτήρια 
A/A ΑΕΙ Εξωτερικού Αντικείμενο
Συνεργασίας (Εκτός
Erasmus)
Έναρξη Συμφωνίας Ημ/νια καταχώρησης
32 Dept of Physics University of Milano-Bicocca ΠΔΣ 18/10/2018 2023-04-25 09:56:40
31 Dept of Applied Physics Univeristy of Granada ΠΜΣ 09/12/2022 2023-04-25 09:37:05
30 Dept of Physics University of Diseldorf ΑΛΛΟ 01/11/2022 2023-04-25 08:44:50
29 University of South Alabama ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS) 24/11/2022 2023-04-24 13:39:39
28 Drexel University ΑΛΛΟ 2019
27 Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences ΑΛΛΟ 01/01/2021
26 Université Paris-Sorbonne, Ecole Doctorale III ΠΔΣ
25 Université Paris-Sorbonne, Ecole Doctorale III ΠΔΣ 25/01/2016
24 École des Hautes Études en Sciences Sociales ΠΔΣ 02/05/2016
23 OΗΙΟ UNIVERSITY ΑΝΤΑΛΑΛΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS) 1/1/2007
22 BOSTON UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL ΑΝΤΑΛΑΛΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS) 14/3/2000
21 University of Saint Andrews ΑΛΛΟ 11/11/2020
20 Freie Universitat Berlin ΑΛΛΟ 14/09/2016
19 National Research Council of Italy (CNR) ΑΛΛΟ 25/07/2017
18 École des Hautes Etudes en Sciences Socials (EHESS) ΠΔΣ
17 Πανεπιστήμιο Groningen ΠΔΣ 10/06/2021
16 EHESS Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales ΠΔΣ 25/04/2018
15 Wageningen University ΠΜΣ
14 Beijing Technology and Business University ΑΛΛΟ 18/01/2019
13 University of Groningen (Rijksuniversiteit Groningen) the Netherlands ΠΔΣ 01/09/2021