Κυριακή, Ιανουαρίου 17, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

International week at the Silesian University

Information about International Week 2021 can be found at: https://www.slu.cz/opf/en/internationalweek
All your colleagues interested shall complete an online registration form.
Please note that in case of Covid-19 restrictions that might occur in April 2021, we will execute online programme and lectures via MS Teams platform. The final decision, whether to hold the event online or in normal mode shall come in March.

letak.1024x1024.fit.q85

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης