Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Διαγωνισμός φωτογραφίας Erasmus 06 Δεκεμβρίου 2017
Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση ακ. έτους 2018-2019 12 Οκτωβρίου 2017
Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus+ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 για πρακτική μέσω των Ομίλων 09 Οκτωβρίου 2017
Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία Ακ. Έτους 2018-2019 05 Οκτωβρίου 2017
Δελτίο Τύπου γα την διοργάνωση της " 1ης Εβδομάδας Επιμόρφωσης Προσωπικού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+" του Πανεπιστημίου Κρήτης 20 Ιουλίου 2017
Ανακοινώσεις Διεθνούς Κινητικότητας 21 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοινώσεις Γενικού Περιεχομένου 18 Οκτωβρίου 2016
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Ανακοινώσεις για Εβδομάδες Επιμόρφωσης 29 Σεπτεμβρίου 2016
Ανακοινώσεις ιδρυμάτων/φορέων για εξεύρεση εταίρων στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24 Φεβρουαρίου 2016
Πρόγραμμα Leader 24 Φεβρουαρίου 2016