Λίστα Διευθνών Συνεργασιών: Universite Grenoble Alpes

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 13:21

 • ΑΕΙ Εξωτερικού
  Universite Grenoble Alpes
 • Χώρα/Χώρες Συνεργασίας
  Γαλλία
 • Έναρξη Συμφωνίας
  6/9/2022
 • Λήξη Συμφωνίας
  30/9/2024
 • Σχολή ΠΚ
  Φυσικής
 • Έγκριση συλλογικού οργάνου[Αρ. Συνεδρίασης/Ημερομηνία]
  Συγκλητος 484/19-5-2022
 • Σχόλια
  Συνεπίβλεψη Διδακτορικού