Λίστα Διευθνών Συνεργασιών: University of South Alabama

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 13:31

 • ΑΕΙ Εξωτερικού
  University of South Alabama
 • Χώρα/Χώρες Συνεργασίας
  ΗΠΑ
 • Έναρξη Συμφωνίας
  1/4/2023
 • Λήξη Συμφωνίας
  1/4/2028
 • Συντονιστής/Υπεύθυνος ΠΚ
  Γ.Σταματόπουλος
 • Σχολή ΠΚ
  Οικονομικών Επιστημών
 • Έγκριση συλλογικού οργάνου[Αρ. Συνεδρίασης/Ημερομηνία]
  Σύγκλητος 492/24-11-2022