Κυριακή, Ιουνίου 16, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργαζόμενα ιδρύματα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στην διεθνή ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο σε προγράμματα ανταλλαγών, σε κοινά προγράμματα σπουδών και σε κοινές ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες

 

Συνεργασίες Τμήματος Φυσικής
Συνεργασίες Τμήματος Μαθηματικών
Συνεργασίες Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Συνεργασίες Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Συνεργασίες Τμήματος Χημείας
Συνεργασίες Τμήματος Βιολογίας
Συνεργασίες Τμήματος Φιλολογίας
Συνεργασίες Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συνεργασίες Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
Συνεργασίες Τμήματος Ψυχολογίας
Συνεργασίες Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συνεργασίες Σχολή Επιστημών Υγείας
Συνεργασίες Τμήμα Κοινωνιολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης - Συνεργασίες
Σχολή Επιστημών Αγωγής - Συνεργασίες
Συνεργασίες Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ